Dronninglund by gennem 120 år

Foto: Nørregade og Slotsgade i 70'erne
Profilbillede

Dronninglund By

Dronninglund er en af de yngste byer i tidligere Dronninglund Kommune. Hvor byen nu ligger, lå der i 1876 et hus, Graverhuset, samt fire gårde: Store og Lille Rævdal, Kistrupholt og Tidselbak.

25 år senere i 1901 var der i samme område vokset en by op med jernbane, sygehus, apotek, læge telefoncentral samt et meget varieret håndværker – og handelsliv.

Årsagen til denne markante udvikling skyldtes, at et hjælpeapotek i 1880 blev flyttet fra Lundager til en nyopført bygning ved Asaa-landvejen , nu Slotsgade. En læge byggede hus ved siden af, og en dyrlæge slog sig også ned.

Udviklingen tog ekstra fart, fordi amtet i 1895 opførte et sygehus i byen. Samtidig vidste man, at der i 1899 ville blive anlagt en jernbane, Sæbybanen fra Nørresundby til Frederikshavn med en station i bl.a. Dronninglund.

Denne viden satte ekstra fart i bydannelsen, der nærmest eksploderede i 1898: skole, hotel, forsamlingshus, telefoncentral, fotograf, sagfører, mejeri, bibliotek, bygningen ”Børsen” og ikke mindst oprettelsen af Dronninglund Håndværker – & Borgerforening (H & B), der i mange, mange år fremover stod for byens udvikling.

Denne byudvikling, der opstod omkring et apotek og lægehus, er meget sjælden i Danmark.


Foto: Ombygning af det gamle sygehus 1910

Sygehuset

Sygehuset, bygget i 1895, blev i årene fremover udvidet adskillige gange. I 1955 blev der bygget et helt nyt sygehus, der bestod af en to-fløjet bygning i tre etager. I tilknytning til sygehuset opførtes et nyt kapel og en økonomibygning, der indeholdt køkken, kantine og teknisk afdeling,

En ny medicinsk afdeling blev i 1984, men i 2015 lukkede amtet Dronninglund Sygehus.

I 2016 blev bygningerne udlejet til flygtningecenter, men dette lukkede i 2018.

Håndværker - & Borgerforeningen.

Den rivende udvikling fortsatte efter 1898: posthus, politibetjent, brugsforening, andenlærerskole, ugeavis, sparekasse, bank, bryggeri, elværk, realskole, vandværk med vandtårn, politibetjent m.m.

H & B stod for byens udvikling, fordi sognerådet i Dronninglund Sogn, der var landets største landsogn, ikke var interesseret i byens udvikling.

Foreningen købte jord og udstykkede den, bl.a. ved Lundagervej og Geråvej/ Multebærvej/ Tranebærvej.

Sidstnævnte område blev i mange år brugt som sportsplads, markedsplads og dyrskueplads.

Foreningen sørgede for, at hovedgaden blev brolagt og senere asfalteret. Den fik lavet nye matrikelkort over byen, fik lavet gadenavne og betalte for husnumrene.

Den stod også bag opførelsen af både elværk og vandværk samt også kommunens første alderdomshjem (Sophielund) ved at forære grund og et stort pengebeløb til kommunen.

H & B fortsatte i årene fremover sit arbejde med at udvikle Dronninglund.

Man købte området mellem byen og slottet, nu Naturparken, købte og betalte for Øster Mølle Søs retablering og står bag byens flagalle’, den årlige Sankt Hansfest og Årets Glas, der uddeles til en person, der har ydet en indsats for Dronninglund. Store økonomiske tilskud til mange ting har også været ydet.


Foto: Sidste dag med tog i Dronninglund

Sæbybanen

Anlagt 1899 med station i Dronninglund. Dette betød, at byen fra da blev centrum i sognet, bl.a. fordi nye veje blev anlagt med Dronninglund som centrum. Banen kørte i mange år med underskud. Den blev nedlagt 31. marts 1968.

Skolerne

Dronninglund har rummet mange skoler. Første skole opført 1898, andenlærerskole 1904. Ny og meget større skole opført i Fredensgade 1929. Udvidet i 1940 med gymnastiksal og faglokaler. Udvidet igen i 1957.

Privat realskole startet 1906 og flyttede i 1912 ind i en nybyggede skole. Lukkede i 1963, hvorefter bygningerne blev overtaget af kommunen, således i byen havde to skoler.

I 1976 startede opførelsen af en helt ny skole, og i 1981 blev alle eleverne samlet på den.

Også teknisk skole, handelsskole, produktionsskole, AMU-center, forskellige friskoler, ungdomsskole og aftenskoler har byen rummet. Dronninglund Efterskole og gymnasiet virker stadig til gavn for ungdommen.

Byudvikling til i dag

I 1970’erne og 80’erne skete der store forandringer i byen. Kommunen udstykkede Bøgevangen og Øster Mølle. En privat udstykker solgte grunde ved Skovvej/Egevej/Kastanievej.

Handelslivet ændredes, fordi tyngdepunktet blev flyttet til den nye Stationsvej, hvor postkontor, lægehus, apotek og en ny rutebilstation blev placeret.

Et nyt plejehjem, Margrethelund, blev indviet i 1976. En ugentlig landboauktion startede, Dronninglund Kunstcenter åbnede. Dronninglund Slot blev en fond, hvorefter en gennemgribende renovering gik i gang. Apoteket blev indrettet til bibliotek.

I 1978 startede Dronninglund Cup, der er blevet til Danmarks største håndboldturnering for unge.

Dronninglund var i 80’erne og 90’ernepræget af et omfattende byggeri af andelsboliger og almennyttige boliger, placeret rundt i byområdet. En af de største ændringer var den såkaldte byfornyelse, der resulterede i Blåbærhaven, en række beskyttede ældreboliger, Rævdalsparken og et socialt boligbyggeri med bl.a. ungdomsboliger.

Dronninglund blev også hjemsted for flere bofællesskaber/boenheder, så i disse år ændrede bybilledet sig voldsomt.

I 2017 besluttede byrådet, at Dronninglund midtby skulle renoveres: Genform Dronninglund.

Den centrale del af Slotsgade gennemgik en ændring, kaldet trafikfredeliggørelse med ny asfalt, nye fortove og ingen cykelstier. Glasgangen mellem de to biblioteker blev revet ned for at skabe en central plads i midtbyen, kaldet Apotekerhaven. Den består bl.a. af legeplads og ny teglbelægning. Ud mod vejen blev opført en lille mur, som skal minde om den mur, der blev revet ned i 1998. I forbindelse med voksenbiblioteket blev der ud mod parkeringspladsen opført en tilbygning, hvortil børnebiblioteket blev flyttet, således at de to biblioteker nu er i samme bygning.

Hele projektet, der blev færdigt i 2019, skal være med til at skabe en ny og central pladsdannelse i midtbyen.

Foto: Dronninglund i 1950 - 1960

Siden 1880 har Dronninglund ændret sig meget. Institutioner er kommet og forsvundet, butikker ligeledes, men i 2019 kommer der stadig fra byens knap 3400 indbyggere mange ideer og initiativer, kanaliseret gennem mange foreninger og institutioner, således at Dronninglund stadig er i bevægelse.


Lene Dige: Da Dronninglund blev by. 1987

Dronninglund Borgerforening: Årenes gang. Dronninglund gennem 100 år. 1998

Lene Dige: Apotek og by gennem 125 år. 2002

Bøgerne kan lånes på biblioteket eller købes hos Dronninglund Lokalhistorisk Arkiv. 

Kilde: Dronninglund Lokalhistorisk Arkiv / arkiv.dk
Flere artikler