Borgerne i Brønderslev Kommune føler sig trygge


Borgmester Mikael Klitgaard i Brønderslev Kommune fremhæver betydningen af nærpolitiet og det tætte samarbejde med politiet i kommunen.

Han mener, at politiets tilstedeværelse i bybilledet skaber tryghed og forebygger kriminalitet, især blandt unge. Politidirektør Anne Marie Roum Svendsen er enig og understreger, at nærstationer med fast personale gør politiet mere synligt og tilgængeligt for borgerne.

En stigende udfordring er dog den digitale kriminalitet. For at imødegå dette, har kommunens Ældreråd arrangeret et stort arrangement for seniorer, hvor Brønderslev Nærpoliti og Trygfonden vil give råd om, hvordan man kan beskytte sig mod hjemmerøverier og digital kriminalitet.

Borgmesteren opfordrer også pårørende til at tale med deres ældre familiemedlemmer om dette emne.

Til trods for disse udfordringer, er der sket et fald i kriminalitet i kommunen på 11,6% fra 2022 til 2023.


https://www.bronderslev.dk//om-kommunen/nyheder-og-postlister/nyheder/borgerne-i-broenderslev-kommune-foeler-sig-trygge
Kilde: Brønderslev Kommune