Bliv en del af holdet! Spændende fuldtidsstilling som sagsbehandler til naturområdet i Brønderslev Kommune

Profilbillede
dato

Har du interesse for natur, og har du lyst til og mod på, at arbejde med administration af naturbeskyttelsesloven i en naturrig kommune? Så er det dig, vi søger til en spændende fuldtidsstilling som sagsbehandler til naturområdet i Brønderslev Kommune.

Om stillingen/arbejdspladsen

Brønderslev Kommune har større naturområder i Jyske Ås, Store Vildmose og kystområdet langs Kattegat. Kommunen har ca. 400 km vandløb med ådale, der gennemløber kommunen, og har overdrev, heder, enge og moser. Kommunen er også en bosætnings- og landbrugskommune, og derfor har vi som organisation fokus på at skabe en god sammenhæng mellem landbrug, rekreative muligheder, attraktive boligområder og vores natur og vandløb.

Har du derfor erfaring med eller ønske om at arbejde med kommunens natur gennem lovgivning og forvaltning, og har du en løsningsorienteret og helhedsorienteret tilgang, blik for den gode kommunikation med borgere, lodsejere og interessenter og ønske om at indgå i et professionelt samarbejde med ligesindede kollegaer? Så har vi en spændende stilling som sagsbehandler i Team Natur og Vandløb i Brønderslev Kommunes afdeling for Natur og Miljø. Der er tale om en fast stilling i teamet med fokus på natur.

Dine opgaver i Team Natur og Vandløb vil være:

 • Sagsbehandling i forhold til naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper og fredninger.
 • Besigtigelser i forhold til bygge- og beskyttelseslinjer, § 3-beskyttede naturtyper, bilag IV-arter mv.
 • Generel kortlægning af § 3-beskyttede naturtyper.
 • Adgangssager om offentlighedens adgang til naturen, reklameskilte, diger mv.
 • Sagsbehandling af ansøgninger om skovrejsning, oprensning af søer, dispensationer mv.
 • Udarbejdelse af naturvurderinger, f.eks. i forbindelse med bygge-, vandløbs-, plan- og landbrugssager.
 • Miljøscreening af planer og projekter og bidrag til lokalplaner og kommuneplaner.
 • Natura 2000-handleplaner og -projekter.

Vi forventer, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, som f.eks. biolog, skov-og landskabsingeniør, naturgeograf eller lignende naturvidenskabelige kompetencer. Det vil være en fordel, hvis du har:

 • Erfaring med sagsbehandling indenfor naturområdet.
 • Erfaring med besigtigelser i felten herunder indsigt i danske naturtyper samt selvstændigt at kunne kortlægge naturtyper botanisk på et mellem til højt niveau.
 • God indsigt i gældende lovgivning såsom naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, planloven, miljøbeskyttelsesloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven mv.

Vi lægger vægt på følgende personlige kompetencer:

 • Du har gode samarbejdsevner, kan arbejde selvstændigt og påtage dig ansvar for opgavernes fremdrift og løsning.
 • Du er løsningsorienteret og ser muligheder, men kan også stå fast, når afgørelser skal træffes.
 • Du har gode kommunikationsevner i både skrift og tale, så den gode dialog i kontakt med borgere, landmænd og virksomheder fremmes.
 • Du er resultatorienteret og har fokus på den primære opgavevaretagelse og den daglige drift.
 • Du kan arbejde systematisk og fokuseret med mulighed for faglig sparring.
 • Du kan håndtere en travl arbejdssituation og samtidig optræde venligt og serviceorienteret.
 • Du er indstillet på at arbejde i en politisk ledet organisation.
 • Du er en god kollega med en åben tilgang til vidensdeling og teamarbejde.
 • Du har flair for IT og GIS.

Vi kan tilbyde:

 • Stor frihed under ansvar.
 • Et attraktivt arbejdsmiljø og job med spændende udfordringer.
 • En organisation med en uformel omgangstone med fokus på professionelle løsninger og høj kvalitet.
 • En afdeling, hvor effektiv og fleksibel opgaveløsning vægtes højt.
 • Dygtige og engagerede kollegaer der trives med hinanden.
 • Gode muligheder og faglig og personlig udvikling.

Teknik og Miljø består af ca. 145 medarbejdere fordelt på faggrupperne Trafik og Veje, Grundvand, Administration, Vandløb, Spildevand, Virksomheder, Landbrug, Byggeri, Natur, GIS og Planlægning samt Vej og Park. 

Du vil blive ansat i Natur- og Miljøafdelingen, hvor vi er ca. 22 medarbejdere, der blandt andet arbejder med tilsyn og godkendelser af virksomheder og landbrug, jordforurening, affald og affaldsopkrævning, grundvand, natur, spildevand og vandløb. Natur- og Miljøafdelingen er den del af Teknik og Miljø, hvor der er 4 afdelinger – 2 i Plan og Miljø (myndighed) og 2 i Vej og Park.

Du vil blive en del af Team Natur og Vandløb, som består af i alt 6 medarbejdere, som arbejder med alle aspekter indenfor naturområdet. Vi kan tilbyde dig mulighed for faglig udvikling, engagerede kolleger at sparre med og mulighed for at få del i mange forskellige. Vi lægger vægt på samarbejde og vidensdeling i et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi – trods travlhed – går til opgaven med et godt humør. Teamet har desuden et tæt samarbejde med kommunens driftsafdeling, Vej og Park. Vi har til huse på Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund.

Der er mulighed for at tilmelde sig en kantineordning og vi har en aktiv personaleforening, der afholder en række arrangementer hvert år. 

Ansøgning sendes via det kommunale ansøgningssystem Emply senest mandag den 17. juni 2024 kl. 12.00. Vi ønsker din tiltrædelse snarest muligt.

Yderligere oplysninger om stillingen får du ved henvendelse til afdelingsleder Henriette Kolby på tlf. 9945 4452 eller mail hecko@99454545.dk.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler fredag den 21. juni 2024. 

Arbejdstiden er 37 timer om ugen med flextid. Du bliver ansat med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Du kan læse mere om Brønderslev Kommune på http://www.bronderslev.dk.

Brønderslev Kommunes medarbejdersyn bygger på følgende: 

 • Vi er "I samspil med borgerne”, hvilket vi støtter op gennem vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. 
 • I Brønderslev Kommune og på den enkelte arbejdsplads, er det både naturligt, legitimt og velset, at medarbejdere viser interesse for og debatterer arbejdspladsens forhold gennem dialog og samarbejde.
 • Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. 

  
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Brønderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Brønderslev Kommune, Rådhusgade, 5, 9330 Dronninglund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6059083

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet